48381117_2080472971991415_1695985033598205952_n

Obiectivul major al revistei este crearea unei societăți a colectării selective şi a reciclării în cadrul căreia se dorește o gestionare corectă a deșeurilor dar şi utilizarea acestora ca resursă. Prin intermediul Revistei sperăm să mobilizăm și tânăra generație spre acţiuni prietenoase mediului, oferindu-le viziuni clare şi posibilități reale în domeniul reciclării deşeurilor.

Abonarea poate fi perfectată la:

  1. Toate Oficiile Poștale, indicile publicației PM 32200
  2. Moldpresa, indicile publicației PM 32200

Tarife abonament:

Abonament anual  (4 numere) –  332,40 lei

Abonament semestrial  ( 2 numere) –  166,20 lei

Abonament trimestrial ( 1 număr) –  83,10 lei

Informații despre persoana juridică:
Denumire juridică: A.O.Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor
Adresa juridică: Chisinau, str. Albișoara 80/3, Republica Moldova, MD 2005
Adresa poștală: Chisinau, str. Albișoara 80/3, Republica Moldova, MD 2005

Cod fiscal (IDNO): 1010620007890

Telefon de contact: mob. 060509934
Email: aureliabahnaru@gmail.com