Redacţia Revistei „Managementul Deșeurilor” propune cititorilor unele fotografii realizate în localităţile din raionul STRĂŞENI privind atitudinea autorităţilor publice locale, a locuitorilor acestui raion faţă de deşeul generat, creînd adevărate dezastre ecologice din cauza nepăsării, indiferenţei şi comodităţii oamenilor. Abandonate la voia întîmplării, aceste deşeuri reprezintă un adevărat pericol atît pentru mediu, cît şi pentru sănătatea oamenilor, ca parte integrantă a naturii. Neavînd grijă de mediu, omul de fapt nu are grijă de el însuşi, işi face rău sieși şi cu cît mai repede conştientizează acest fapt, cu atît poate acţiona mai rapid şi mai eficient în acest sens. In următoarele numere vom publica material ilustrative şi din alte raioane ale ţării.

ATENŢIE! Secvenţele realizate în raionul Străşeni reprezintă o realitate a zilelor de astăzi în toate raioanele republicii, este vorba despre atitudinea necorespunzătoare a APL, consumatorilor, agenţilor economici faţă de deşeurile municipale, care nu sunt valorificate corespunzător, conform prevederilor legale, dar sunt aruncate pretutindeni: în păduri, fişii forestiere, pe marginea drumurilor, în livezi, riuleţe etc.

11073908_878567465515311_5296875139368618087_o 11061976_878567475515310_7056372227895604036_o 1 2