Pentru îmbunătăţirea situaţiei privind poluarea mediului ambiant, inclusiv cea legată de deșeurile produse în fiecare gospodărie particulară, agent economic sau instituţie publică, este necesar ca fiecare dintre noi să întreprindă acţiuni concrete pentru a menţine un mediu curat și sănătos. Recomandările propuse se referă atît la persoanele fizice, cît și la alte categorii de personal, ale căror activităţi pot duce la minimizarea cantităţilor de deșeuri generate.

Acţiunile pe care le putem face zilnic pentru îmbunătăţirea situaţiei pot fi prezentate prin respectarea următoarelor recomandări utile:
1. Nu aruncaţi nimic la întîmplare: pe trotuare şi străzi, în parcuri şi grădini, în ape şi pe marginea obiectelor acvatice, pe marginea şoselelor şi oriunde vă recreaţi în natură! Chiar dacă nu găsiţi imediat un coş de gunoi asta nu înseamnă că nu este de datoria Dvs. să aveţi grijă unde aruncaţi deşeurile. Acest lucru va diminua cheltuielile pentru a avea o localitate curată !
2. Învăţaţi sistemul de marcare şi identificare a ambalajelor, pentru a putea recunoaşte uşor materialele din care sunt confecţionate ambalajele ce se pot recicla.
3. Sortaţi pe categorii gunoiul pe care îl produceţi. Folosiţi saci menajeri de culori diferite sau cutii de carton marcate, astfel încît familia Dvs. să ştie unde să pună deşeurile de hîrtie şi carton, recipientele din plastic, cutiile de aluminiu, sticla obişnuită şi resturile organice.
4. Nu depozitaţi deşeurile lîngă sau pe container, chiar dacă acestea sunt deja pline. Sunaţi operatorul din localitate şi informaţi-l despre situaţia existentă.
5. Depuneţi resturile alimentare într-o pungă de hîrtie şi nu de polietilenă, astfel veţi accelera biodegradarea lor.
6. Promovaţi conceptul de colectare selectivă în cercul de prieteni şi la locul în care vă desfăşuraţi activitatea.
7. Evitaţi pe cît este posibil procurarea articolelor de unică folosinţă, în special a veselei.
8. Procuraţi băuturile în sticle returnabile-veţi economisi atît banii Dvs., cît si ai producătorilor de sticlă.
9. Nu cumpăraţi maioneză în cutii de plastic, ci în borcane. Acestea pot fi utilizate încă de 20 de ori înainte de a fi reciclate, pe când cutiile de masă plastică se aruncă imediat la gunoi.
10. Evitaţi să cumpăraţi fructe şi legume ambalate în peliculă.
11. Scoateţi capacele de la sticlele de masă plastică pe care le duceţi la containerele de gunoi. Adesea aceste dopuri sunt confecţionate din mase plastice mixte, ceea ce îngreunează procesul de reciclare.
12. Nu aruncaţi jucăriile vechi, ci donaţi-le şcolilor-internat sau caselor de copii. Fiţi siguri că reprezentanţii acestor instituţii vă vor aprecia gestul la justa lui valoare.
13. Refolosiţi sacoşele de polietilenă, nu le aruncaţi imediat în pubelă.
14. Setaţi imprimanta şi aparatul de xerocopiere astfel încît să imprime pe ambele părţi ale colii de hîrtie, nu doar pe una singură. Astfel veţi economisi numărul de foi necesare pentru imprimarea unui document.
15. În cazul în care unul şi acelaşi document poate fi citit de către mai multe persoane din oficiu, nu este nevoie să faceţi cîte o copie pentru fiecare dintre ele.
16. Nu aruncaţi hîrtiile în pubelă, ci puneţi-le într-o pungă de hîrtie, pe care ulterior o veţi arunca în containerul pentru deşeurile din hîrtie.
17. Evitaţi să procuraţi băuturi în cutii de aluminiu. Acestea din urmă sunt o formă de ambalare prea scumpă, deoarece la producerea lor se consumă multă energie electrică.

În Calitate de Consumator:
a) Minimizează cantitatea de deşeuri pe care le produci. Cumpără produse ecologice şi cu puţine ambalaje.
b) Reutilizează ambalajele acolo unde acest lucru este posibil.
c) Colectează deşeurile separat în vederea reciclării lor.
d) Compostează materialele organice (pentru a avea un îngrăşămînt natural).
e) Ia măsuri speciale la depozitarea deşeurilor casnice periculoase (nu arunca la voia întîmplării uleiurile de la auto sau bateriile de acumulator).

În Caltate de om de afaceri:
a) Dezvoltă produse şi tehnologii care minimizează cantitatea de deşeuri generate. Tu îţi cunoşti produsele mai bine decît oricine altul.
b) Minimizează pierderile de energie şi de materiale care poate chiar economisi sume importante din bugetul afacerii tale.
c) Limitează nivelul ambalajelor la produsele pe care le realizezi şi aranjează cu cei care îţi vînd produsele sau alţi agenţi economici să recupereze ambalajele în vederea reutilizării sau reciclării lor.
d) Încurajează-i pe furnizorii tăi să reducă nivelul ambalajelor în care îţi livrează produsele lor.

În Calitate de reprezentant al Autorităţilor Publice:
a) Adoptă un plan de management al deşeurilor la nivel local şi alocă resursele necesare implementării lui.
b) Minimizează cantitatea de deşeuri generate prin procurarea de produse ecologice.
c) Încurajează oamenii de afaceri şi cetăţenii să minimalizeze cantitatea de deşeuri pe care le produc.
d) Facilitează reciclarea şi recuperarea prin instalarea de containere separate pentru colectarea deferitelor categorii de deşeuri.
e) Stabileşte soluţii pentru colectarea separată a deşeurilor casnice periculoase şi toxice.
f) Încurajează parteneriatele cu mediul de afaceri în vederea găsirii căilor de reducere a cantităţii de deşeuri generate.

Vă îndemnăm să dezvoltaţi un sistem propriu de colectare selectivă a gunoiului. Obiectivul nostru principal este să valorificăm deşeurile, nu să le lichidăm. Implicîndu-vă în sistemul de colectare separată, veţi aduce o contribuţie esenţială la soluţionarea problemei deşeurilor. Cu eforturi mici se pot obţine rezultate mari.