Având în vedere situaţia reală creată în domeniul gestionării deşeurilor în localităţile rurale Republica Moldova ar trebui în curînd să implementeze sau să se determine asupra unui sistem de colectare selectivă şi de reciclare a deşeurilor. Dacă în mun. Chişinău, de bine sau de rău, se colectează cît de cît deşeurile în amestec şi un procent destul de mic selectiv, apoi în localităţile rurale practic persistă un haos în acest domeniu.

Din lipsa unui asemenea sistem de colectare selectivă, coordonat la nivel naţional, autorităţile publice locale au făcut ca lucrările de salubrizare, colectare şi reciclare să fie ieşite de sub control. Practic, în majoritatea localităţilor nu sunt create servicii de salubrizare, colectarea centralizată a deşeurilor nu se efectuează, nemaivorbind de cea selectivă, lipseşte infrastructura necesară pentru soluţionarea problemelor de management al deşeurilor etc. Situaţia actuală în domeniul gestionării deşeurilor constituie cea mai importantă problem de mediu cu care se confruntă societatea, implementarea la scară naţională fiind imperios necesară. Cu cît se va întîrzia adoptarea unui sistem de colectare selectivă, cu atît mai mult va fi afectat mediul.

Actualmente, la iniţiativa Agenţiei Regionale de Dezvoltare CENTRU, se propune pentru implementare colectarea separată a deşeurilor, în unele localităţi din raioanele Şoldăneşti şi Rezina iar Agenţia Regională de Dezvoltare NORD a lansat un proiect de succes pentru 7 localităţi din raioanele Rîşcani şi Drochia, privind colectarea separată a deşeurilor regenerabile pe 4 fracţii. Şi unele autorităţi publice locale implementează cîteva scheme de colectare în amestec a deşeurilor la nivel local, precum „ de la casă la casă”, „de la poartă la poartă”, „colectarea în pubele şi containere în amestec”, „colectarea în saci”, al căror conţinut se depozitează la gropile de gunoi fără a fi selectate. Este un început bun, necesar de a fi încurajat şi susţinut. Totodată, este important ca fiecare localitate să se determine cum va activa pe viitor, ce sistem poate fi utilizat, fiind economic şi acceptat de populaţie. Studiind practica statelor europene, propunem ca variantă un nou sistem utilizat în zonele rurale ale mai multor state europene, cum ar fi sistemul „DUAL”.

1111                     144

Sistemul respectiv a demonstrat la etapa iniţială că colectarea în două fracţii a deşeurilor la nivelul localităţilor rurale şi obţinerea unor produse finite de calitate sunt realizabile. Acest sistem este viabil din punct de vedere economic privind selectarea deşeurilor reciclabile, pe care acum le aruncăm la gropile de gunoi şi trebuie să facem acest lucru pentru a proteja mediul. Oricum, acesta este un obiectiv care poate fi pus în sarcina autorităţilor publice locale, a reciclatorilor şi colectorilor, a producătorilor de ambalaje, dar care rămâne ca în viitor să fie studiat şi promovat. Pentru realizarea acestuia, va fi nevoie de timp şi de prezenţa unei facilităţi de colectare şi reciclare, precum şi a unui sistem viabil în acest domeniu de activitate.

 Mai multe informații cu privire la Condițiile generale de trecere la colectarea selectivă duală a deșeurilor, Ce înseamnă colectarea duală?, Unele recomandări privind implementarea noului sistem și Colectarea selectivă duală în gospodările individuale rurale le puteți obține prin abonarea la nr.5 al Revistei „Managementul Deșeurilor”.