Complexul de transport auto din ţara noastră a devenit principala sursă de poluare a aerului atmosferic cu substanţe toxice, constituind circa 800 mii unităţi auto, dintre care peste 80 % au o virstă de peste 20 de ani şi cu o uzură morală şi fizică sporită. Dezvoltarea in ritm rapid a sectorului auto prin extinderea parcului de automobile dictează necesitatea intreprinderii unor acţiuni susţinute de societate, ce urmează a fi realizate in vederea reducerii influenţei negative a acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, indeosebi in zonele urbane cu populaţie densă.

225

Republica Moldova este singura ţară din Europa care nu a implementat standardele EURO la autovehicule şi nu are un sistem centralizat de innoire a parcului national auto organizat, care să asigure schimbarea sau predarea autoturismului uzat cu achiziţionarea la solicitare a unui autoturism nou. La momentul actual, toate statele UE şi nu numai utilizează practica acumulată de Romania in domeniul utilizării autoturismelor scoase din uz sub sloganul „RABLA”. De exemplu, pe parcursul activităţii sale, SA „NISTRU-LADA” a importat in ţară din fosta URSS un spectru larg de autoturisme ( Moskvici, Lada, Volga, UAZ-uri etc.), al căror număr este de aproximativ peste 250 mii unităţi, dintre care 2/3 au atins virsta de peste 25 de ani fiind apreciate drept „rable”, care nu corespund cerinţelor tehnice şi ecologice, dar nu sunt scoase de la evidenţă, majoritatea dintre ele poluează mediul, circulind pe traseele naţionale.

Deşeurile periculoase de la transportul auto (anvelope, filtre, uleiuri, acumulatori, electrolizi etc.) prezintă şi ele un pericol pentru mediu, fiind aruncate la voia intimplării in spaţiile verzi, gunoişti, in curţile caselor de locuit, afectind solul şi calitatea aerului atmosferic pe termen

lung. Din aceste considerente propunem ca S.A. „NISRU LADA” să-şi asume responsabilitatea privind implementarea unor măsuri eficiente, care să vizeze crearea bazei de colectare, dezasamblare a autoturismelor scoase din uz, comercializate pe parcursul activităţii. Implicarea acestei societăţi pe acţiuni sub patronatul Ministerului Mediului va contribui la crearea unui sistem centralizat de colectare şi valorificare a celor mai vechi unităţi de transport, cu realizarea avantajoasă a altora noi, conform practicelor europene, iar Guvernul va urgenta aprobarea actelor normativ- instituţionale in domeniul dat. Prin această acţiune vom scăpa de autoturismele uzate, care nu corespund Standardelor Europene şi totodată vom reinnoi parcul de transport auto cu maşini noi.