fotoAsociaşia Obştească „Asociaţia pentru Valorificarea Deşeurilor” și compania SRL „Bioecoil”, au lansat un parteneriat de promovare a colectării selective a deşeurilor provenite din uleiuri alimentare (vegetale) la nivel naţional, având ca obiectiv crearea unui mediu curat şi sănătos în ţară. Cele două organizaţii vor coopera pentru conceperea de programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a populaţiei în domeniul colectării selective a uleiului alimentar uzat, a creării unei reţele de Centre de colectare a acestor deşeuri toxice care sunt  utilizate necorespunzător de agenţii economici şi populaţie. Prima zonă de acţiune privind colectarea acestui flux de deşeu a început în mun. Chişinău, unde deja au fost semnate peste 120 contracte cu persoanele fizice şi juridice, fiind colectate peste 5000 kg deşeu toxic. Acest model de colectare va fi aplicat şi în alte localităţi din ţară. Partenerii acestui proiect îşi propun promovarea colectării selective a deşeurilor   alimentare uzate de interes local, regional şi naţional şi îşi propun să devină o campanie de succes al conceptului de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor. Ideea  unui asemenea parteneriat este de a aduce împreună sectorul public şi cel privat  pentru reducerea impactului acestor deşeuri toxice asupra mediului şi sănătăţii oamenilor.