semnatura-contract-shutter.jpg

Stimate domnule Prim-Ministru,

Chestiunea cu care ne adresăm este determinată de faptul că proiectul noului Cabinet de Miniştri, pus în dezbatere publică, prevede lichidarea Ministerului Mediului ca autoritate autonomă şi fuzionarea acestuia cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, care nu este susţinut de societatea civilă de mediu şi nici de colaboratorii Ministerului Mediului, de alte personalităţi din domeniul protecţiei mediului. Astăzi ca nici o dată, avem nevoie de un Minister al Mediului legal din mai multe considerente. Cu această ocazie, amintim tuturor celora care doresc cu orice preţ lichidarea acestui minister, că mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii şi depinde de noi dacă dorim să folosim elementele esenţiale ale mediului (apa,aerul, solul) cât mai util, sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre putem proceda contra voinţei societăţii. Nu trebuie de uitat că poluarea mediului în ţară se agravează pe zi ce trece şi se pare că Guvernul nu acordă interesul necesar  acestui proces nociv.     Propunerea de lichidare vine de la unele persoane oficiale, care consideră că putem activa şi fără un asemenea minister, care este considerat un minister doar a specialiştilor şi a ONG-urilor de mediu, o viziune atât eronată, cât şi de gravă.   Menţionăm, că ocrotirea Planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om, iar, în cazul de faţă, fiecare membru al Guvernului trebuie să-şi asume această responsabilitate, care va fi viitorul acestei   ţări în domeniul protecţiei mediului. Reieşind din multitudinea de probleme privind securitatea ecologică a ţării, Ministerul Mediului nu poate fi considerat ca o anexă a unui minister poluator al mediului, lichidarea va duce neapărat la discreditarea politicelor de mediu la nivel internaţional şi naţional.

Astăzi, subdiviziunile din cadrul Ministerului Mediului, precum şi colaboratorii acestora se află în faţa unei mari provocări, poate cea mai mare din istoria acestei autorităţi publice centrale. Procesul privind lichidarea Ministerului Mediului şi fuzionarea acestuia cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, după cum se planifică de către Guvern, ar fi o mare greşeală pe care o vor comite guvernanţii în această reformă administrativă a aparatului central al Guvernului. Dacă dorim un mediu curat şi o populaţie sănătoasă  trebuie să ne întoarcem cu toţii spre natură, spre ecologizarea ţării şi să nu distrugem ce sa făcut cu greu până acum printr-o hotărâre provizorie.

Acest plan de lichidare a Ministerului Mediului a început de câţiva ani buni. În acest moment, el poate fi finalizat pozitiv în favoarea unora şi în detrimentul altora, care îşi iubesc natura şi vor schimbări spre bine. Astăzi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare nu dispune de un patrimoniu public naţional ca pe vremuri, el s-a transformat într-un angajator al întreprinderilor şi fermierilor din ţară, care prezintă surse masive de poluare a factorilor de mediu. În această situaţie s-ar putea oare de integrat autorităţile respective în cadrul aceluiaşi minister?

Situaţia social-economică în ultimii ani a început să se schimbe galopînd deoarece realităţile vieţii sunt altele, iar noile cerinţe ale agenţilor economici reprezintă în primul rând interesul propriu şi nu al societăţii sau a protecţiei mediului înconjurător. Problemele de fond ale iniţiatorilor acestei fuziuni în contextul actual, vizează în viziunea noastră câteva aspecte fundamentale, care se condiţionează reciproc: alipirea patrimoniului natural, gestionarea fondurilor ecologice şi ignorarea poluării factorilor de mediu. Aceştea sunt vectorii de bază pe care îi promovează unii iniţiatori ai fuzionării Ministerului Mediului cu cel al Agriculturii.

Or, o astfel de fuzionare prin lichidarea Ministerului Mediului prezintă o hotărâre fundamentală de perspectivă, la nivel de conştiinţă? Este doar una care presupune o gândire greşită fără nici o perspectivă, cheltuirea unui capital considerabil de energie, timp şi bani, pierderi de specialişti în domeniu etc. În acest caz cred că este nevoie de mai multă cultură şi abordare europeană în societatea moldovenească, subliniind faptul că ar trebui să existe mai multă atenţie faţă de mediul înconjurător, de problemele cu care se confruntă societatea în acest domeniu.

Credem, că propunerea Guvernului privind fuzionarea Ministerului Mediului cu Ministerul Agriculturii nu este binevenită şi creează o instabilitate, mai ales, la etapa actuală când se duc lucrările de implementare a Acordului de Asociere la UE. Ar trebui probabil ca Cabinetul de Miniştri în comun cu societatea civilă din domeniul mediului să se aşeze la masa-rotundă şi să discute această temă prin consultări şi de pus punct pe restructurarea acestui minister. Da, este necesitatea de a reduce numărul ministerelor. Suntem de acord, dar de studiat foarte atent care pot fi consecinţele după lichidarea unora din ministere.

Subiectul adresării rămâne deschis şi sperăm că Dl Pavel FILIP, Prim-Ministru al Republicii Moldova  va studia problema în cauză, situaţia reală care s-a creat în domeniul protecţiei mediului şi sarcinile care stau în faţa ecologiştilor în următorii ani conform prevederilor Directivelor UE în domeniul mediului. Astăzi, în loc ca Ministerul Mediului să se doteze pentru anii care urmează cu un Program stabil de protecţie a mediului, fiecare specialist este în aşteptarea zilei de mine, ce va fi cu el.

Nu este de înţeles nici atitudinea Ministerului Mediului faţă de această propunere a Guvernului. Ar trebui ca Ministerul să ceară pentru consultare publică şi dialog civic o platformă de discuţii a factorilor de decizie din mediul public şi cel privat, care doresc să-şi expună părerea referitor la propunerea Guvernului. Sau Ministerul Mediului este deja de acord cu o asemenea propunere?  Societatea civilă ar trebui să fie informată despre luarea unei asemenea decizii! În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Comunității neguvernamentale au cerut Guvernului păstrarea Ministerului Mediului drept instituție autonomă şi nu fuzionarea acesteia cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cei prezenți la conferință au declarat că fuzionarea acestor ministere nu va rezolva problemele cu care se confruntă țara la capitolul mediu, din contra, le va agrava și mai mult. Ministerul Agriculturii dorește importul de substanțe chimice – pesticide, erbicide, ceea ce va duce la distrugerea solurilor fertile pentru mulți ani înainte, exploatarea apelor subterane pentru irigarea câmpurilor agricole şi alte proiecte împotriva cărora se pronunţă Ministerul Mediului. Ai pe scurt acestea sunt două ministere antipod. Sperăm că prin decizia corectă pe care veţi lua-o de a nu da curs lichidării Ministerului Mediului, veţi dovedi dorinţa creării în ţară a unui mediu sănătos.

Reieşind din cele menţionate mai sus, solicităm Guvernului Republicii Moldova să ia în consideraţie propunerea societăţii civile de a păstra Ministerul Mediului în actuala formulă cu restructurările interne propuse de minister.

Din numele Asociaţiei pentru Valorificarea Deşeurilor, agenţilor colectori de deşeuri, ecologiştilor voluntari de mediu ,semnează –  Alexandru GOLIC, directorul Revistei „Managementul Deşeurilor”.