În or. Chișinău există zone ce reprezintă veritabile focare de mizerie, și asta – pentru că unii locuitori ai capitalei și-au făcut prostul obicei de a se debarasa de gunoiul menajer din gospodărie direct la colţul străzii sau în scara blocului. Și mai grav este când agenții economici își aruncă resturile provenite în urma producerii bunurilor materiale direct în parcuri, margini de drum, câmpuriși fâșii forestiere.

Astfe

, pe malul stâng al râului Bâc, vizavi de S.A. „Apă Canal Chișinău” se întinde o stradelă cu denumirea „Luncii” la capătul căreia se afl ă o zonă verde lăsată uitării de mai mulţi ani, care sa transformat într-o gunoiște aducând incomodităţi locatarilor din această zonă și chișinăuenilor în general. Nici locatarii din apropierea acestui scuar, dacă putem să-l numim așa, nu știu nimic despre proprietarii acestuia. Unii presupun că acest loc verde aparţine Primăriei mun. Chișinău, alţii confi rmă că cu mulţi ani în urmă a fost privatizat de un agent economic, care cu anii nu se arată și nici nu are grijă de starea sanitaro-ecologică al scuarului. Asemenea loturi de pământ ne îngrijite, transformate pentru depozitarea deșeurilor, nu sunt unicele în acest oraș.

            De exemplu, vizavi de scuar, peste râul Bâc, în zona pieţii de pe strada Albișoara se afl ă o altă zonă, care pe parcursul anilor a devenit o bază de acumulare a deșeurilor, fi ind apoi supus unui incendiu. În prezent, acest local este părăsit cu toată infrastructura sa, revenind din nou un local afl ându-se într-o stare dezastruoasă pentru depozitarea deșeurilor. Oare se poate așa ceva ca în centrul Capitalei să existe condiţii antiigienice pentru depozitarea deșeurilor, fără a fi luate măsurile respective de către autorităţile locale ale primăriei? După cum vedem în mun. Chișinău se permite totul cu bunăvoinţa administraţiei, care nu-și iubește orașul, prioritatea fi ind dată mizeriei. Vă prezentăm unele imagini foto din această regiune.