333

Competiţia primăriilor „Fii un promotor al protecţiei mediului și sănătăţii populaţiei în comunitatea pe care o conduci!”, organizată de Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) în comun cu A.O. „Asociaţia pentru Valorifi carea Deșeurilor” (AVD) în perioada 01 martie – 31 decembrie 2017, prezintă un program naţional de colectare selectivă a bateriilor și acumulatorilor portabili uzaţi, dedicat celor mai activi edili și susţinut la etapa iniţială de mai multe autorităţi publice locale, care au dat startul organizării de acţiuni de colectare.

            Campania lansată de IES și AVD sub patronajul Ministerului Mediului are drept obiectiv principal stimularea autorităţilor publice în vederea asumării obligaţiunilor de mediu privind conservarea, protecţia și îmbunătăţirea calităţii mediului și sănătăţii umane prin implicarea în organizarea punctelor de colectare a deșeurilor, precum și întărirea parteneriatului dintre autorităţile publice locale și instituţiile subordonate primăriilor.

            Printre primele primării care au dat startul acestei Campanii, se numără Primăria Ciuciulea din raionul Glodeni, Primăriile Bălăbănești și Râșcov din raionul Criuleni, Primăria Ruseni din raionul Edineţ. De exemplu, primăria s. Ciuciulea a confecţionat recipiente pentru colectarea deșeurilor din baterii și acumulatorii portabili uzaţi fiind instalate la școli, grădiniţe, magazine, în primărie și în comun cu consilierii săi au organizat o ședinţă de lucru cu toţi reprezentanţii întreprinderilor din localitate la care au pus în discuţie cum mai bine de organizat această campanie astfel încât rezultatele acesteia să fie îmbucurătoare. La rândul său și elevii liceului și-au asumat responsabilitatea de a organiza o expoziţie cu fotografii și desene, însoţite de mesaje cu un puternic impact asupra populaţiei și a elevilor privind toxicitatea acestor deșeuri, contribuind astfel la promovarea reducerii volumului de deșeuri generate și diminuarea nivelului de poluare.

            În cadrul competiţiei, Primăria Ruseni a propus crearea unui parteneriat cu instituţiile preuniversitare și preșcolare din localitate privind colectarea bateriilor și acumulatorilor portabili uzaţi cu determinarea învingătorilor în acest concurs. Cei mai buni colectori vor fi premiaţi.

            Organizatorii acestei acţiuni lansează un Apel către toţi primarii, către populaţie, copii și elevi ai instituţiilor preșcolare și preuniversitare de a se implica activ în colectarea bateriilor și acumulatorilor portabili uzaţi, care prezintă focare de poluare a mediului și sănătăţii populaţiei.