Orice magazin sau butic mare sau mic care vinde baterii sau acumulatori portabili importaţi în ţară, trebuie să dispună și de un recipient de colectare a bateriilor sau acumulatorilor uzați. Orice abatere de la această regulă va constitui o încălcare a prevederilor legale.

În conformitate cu Legea Nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, prevederi privind colectarea separată a deșeurilor din baterii și acumulatorii portabili uzaţi se prezintă în articolele:

art. 49 (9) Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu prevederile art. 12, și a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deșeurilor, producătorii de baterii și acumulatori asigură crearea unei reţele de colectare separată a bateriilor și acumulatorilor uzați de la consumatori, precum și dezvoltarea sistemelor de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

art. 12 (7) Producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului își onorează în mod individual obligațiile stipulate în acest articol și prezintă autorităţii de reglementare dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită și colectare separată, tratare, valorifi care sau eliminare a produselor ce au devenit deșeuri.

solicita_colectare-9f17112d1b604c9eba919dc45995727f.jpg

Reieșind din prevederile Legii privind deșeurile,  este necesar de pregătit o platformă eficientă de gestiune a acestor deșeuri sau mai corect spus materie primă secundară pentru un nou ciclu de producere.

La moment, fiecare agent economic importator de baterii urmărește drept scop comercializarea acestora iar utilizatorul final, cel care achiziționează respectiva baterie achită banii iar la finele consumului o aruncă la urna de gunoi, de rând cu restul deșeurilor. În final nici una din părți de fapt nu conștientizează pericolul adus mediului dar și sănătății populației, nemaivorbind de avantajele economice ale reciclării acestui deșeu.

Cât de periculoase pot fi bateriile uzate?

Conform CECED Romania, în medie, o persoana deține în jur de 2 baterii (pastila) și 10 baterii normale (A, AA, AAA, C, D, 9V, etc) și arunca în jur de 8 baterii pe an. Dacă e să raportăm aceste rezultate la numărul populației, atunci cu siguranță avem motiv de îngrijorare.

Întradevăr puțin cunosc cât de dăunătoarele pot fi aceste baterii. Ca exemplu metalele grele extrem de toxice, conținute în ele,  odata ajunse in natura sau eliminate necorespunzator, pot contamina solul si panza freatica. Incinerate, o parte din materiale sunt degajate in aer sau intra in contact cu apa, devenind nocive pentru mediul inconjurator si mai ales pentru om.

Știați că mercurul, conținut în baterie este o substanta cancerigena, care afecteaza grav sistemul nervos și rinichii, cadmiul afectează grav plamanii; nichelul  are efecte nocive asupra pielii iar plumbul, care nu este bio-degradabil  afecteaza rinichii si creierul.

Cum sunt sortate bateriile!

Este foarte important de respectat corect cerințele de sortare a bateriilor uzate ca etapă cheie in tratarea ulterioară a acestora. Calitatea procesului de sortare garanteaza o reciclare eficienta. Întregul proces tehnologic include sortarea manuală, care se realizeaza pe o banda transportatoare asigurand eliminarea corpurilor straine, fiind apoi urmata de sortarea mecanică pentru recuperare a bateriilor tip pastilă. Tratarea mecanica a bateriilor constă în marunțirea acestora, separarea magnetică, separarea prin sitare și separarea calitativă a particulelor.

3117011_orig.jpg

Cum se reciclează bateriile uzate?

Prin reciclarea bateriilor uzate se obțin fracții feroase și fracții neferoase, masa neagră (un amestec de zinc, carbon si mangan). Fracțiile feroase și neferoasă reintră în circuitul economic în industria oțelului și în furnalele de zinc, iar hârtia și plasticul sunt valorificate ca și combustibil alternativ în industria cimentului.

maxresdefault.jpg

Reciclarea bateriilor contribuie la economisirea resurselor, permitând recuperarea metalelor valoroase cum ar fi nichelul și cobaltul. În plus, utilizarea metalelor reciclate din baterii necesită un consum mai mic de energie (utilizarea nichelului reciclat necesita 75% mai putina energie primara decat extractia si rafinarea lui in stare naturala).

Care ar fi soluția!

La nivel internațional există țări care reciclează în proporție de 70 % deșeurile din baterii uzate. În Republica Moldova acest sector este unul nevalorificat la moment deși este unul de succes pe termen lung. Întradevăr se cer investiții dar și suport din partea organelor de stat inclusiv implicarea sectorului privat. La moment nici legislația națională nu oferă instrumentele necesare pentru a obliga importatorii dar și consumatorii de baterii să practice colectarea și sortarea acestor deșeuri.

Redacția Revistei propune o serie de completări sau modificări a actelor normative după cum urmează:

  1. „Distribuitorii sunt obligați să asigure, în cadrul magazinelor sau buticurilor colectarea selectivă, cu titlu gratuit a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili uzaţi, atunci când aceștia furnizează baterii și acumulatori portabili, fără obligația de a cumpăra baterii și acumulatori portabili”.
  2. „Autoritățile publice locale au obligația de a asigura colectarea separată și preluarea cu titlu gratuit a deșeurilor de baterii și acumulatori potrivit art.11, litera c) din Legea Nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile”.
  3. „Vânzătorii care nu vor organiza îndeplinirea respectivelor puncte de colectare selectivă riscă amenzi usturătoare. Introducerea pe piaţă a bateriilor și acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistraţi în Registrul naţional al producătorilor și importatorilor de baterii și acumulatori gestionat de către Ministerul Mediului prin intermediul Inspectoratului Ecologic de Stat”.

O altă modalitate de a stimula colectarea bateriilor uzate ar fi stabilirea unui „preț corect”. Respectiv cel care va cumpăra bateria va achita un adaos procentual care va fi returnat odată cu returnarea bateriei uzate. Respectiv daca ași procura o baterie din magazin ași achita ca exemplu cu 5 lei mai mult, dar în schimb voi fi motivat să returnez bateria uzată pentru a mi se returna acești lei înapoi. De fapt este o schemă destul de simplă dar cu impact asupra disciplinei și motivației de a gestiona corect bateriile.

Pe de altă parte dacă autoritățile locale se vor implica și ele activ în susținerea campaniilor și acțiunilor de colectare a bateriilor uzate, vom înregistra rezultate și mai bune. Ar fi corect ca fiecare instituție să fie dotată cu recipiente pentru colectarea bateriilor uzate iar funcționarii să fie informați cu privire la modalitatea de colectare a acestor baterii dar și pericolele aferente utilizării incorecte a bateriilor uzate.

În final astfel de acțiuni for genera rezultate frumoase, asigurând premisele necesare dezvoltării economiei circulare la nivel național. Respectiv nu vor exista doar deșeuri ci resurse pentru noi procese de producere.

Pe de altă parte astfel de acțiuni vor asigura credibilitate în fața partenerilor din străinătate, fapt care va permite obținerea de fonduri pentru a crea ca exemplu o uzină de reciclare a deșeurilor din baterii uzate inclusiv și un sistem performant de colectare și sortare a acestor resurse de „BATERII UZATE” !

servicii