1

În conformitate cu Legea nr.209 privind deşeurile şi în conformitate cu cerinţele minime de gestionare a deşeurilor din baterii şi acumulatori (art.49), dar şi pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deşeurilor, producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să asigure crearea unei reţele de colectare separată a bateriilor şi acumulatorilor uzați de la consumatori, precum şi dezvoltarea sistemelor de valorificare materială a deşeurilor de baterii şi acumulatori în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

În conformitate cu prevederile legii, producătorii de produse (ex. baterii şi acumulatori) supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului au două opțiuni:

  1. să își onoreze în mod individual obligațiile și să prezinte autorităţilor de reglementare dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită şi colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deșeuri (conform art.12 alin.7) sau ;
  2. să adere la un sistem colectiv care deţine autorizație de mediu, conform art.25 din Lege şi va acţiona în numele producătorilor. În acest caz, responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilităţii sistemului colectiv, aceștia fiind responsabili de colectarea separată a produselor ce au devenit deşeuri, de asigurarea ţintelor de reciclare, valorificare şi eliminare în condiţii sigure pentru mediu a produselor ce au devenit deşeuri (conform art.12, alin.8).

Pentru a fi pregătiţi să vă conformaţi prevederilor noii Legi privind deşeurile, îndemnăm producătorii de produse (ex. baterii şi acumulatori) să beneficieze de serviciile profesionale de colectare a deşeurilor prestate de Asociaţia MoldRec. Veţi putea beneficia de suport logistic şi să vă aprovizionaţi cu tomberoane speciale inclusiv un regim personalizat de colectare şi evacuare. Pentru detalii puteti contacta echipa MoldRec la nr de tel: +373 68 60 50 11 sau recycle@greenoffice.md.

 

 

Informaţii detaliate despre Legea nr.209, practici şi instrumente utile pentru agenţii economici dar şi pentru autorităţile publice locale vor fi publicate trimestrial în Revista “Managementul Deşeurilor”.