Raise your glass

Gestionarea eficientă a deșeurilor din ambalaje este un alt obiectiv important al Legii nr.209 privind deșeurile. Reamintim că începând cu 23.12.2017, persoanele fizice și juridice vor fi responsabilizate prin lege să colecteze și sorteze corect deșeurile din ambalaje, asigurând și țintele de reciclare și reutilizare stabilite prin lege.

În conformitate cu prevederile art.54 ”Deşeurile de ambalaje” , se supun prevederilor Legii nr.209 toate ambalajele puse la dispoziție pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile private sau în orice alte activităţi.
Scopul legii este de a reduce chiar de la producători cantitatea de deşeuri ce urmează a fi depozitate, dar şi pentru a mări durata de funcţionare a depozitului ecologic de reziduuri menajere, prin reducerea considerabilă a deşeurilor depozitate.

Producătorii și importatorii de ambalaje produse și comercializate la nivel național și supuși reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului au două opțiuni:

1. să își onoreze în mod individual obligațiile și să prezinte autorităţilor de reglementare dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită şi colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deșeuri (conform art.12 alin.7) sau ;

2. să adere la un sistem colectiv care deţine autorizație de mediu, conform art.25 din Lege şi va acţiona în numele producătorilor. În acest caz, responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilităţii sistemului colectiv, aceștia fiind responsabili de colectarea separată a produselor ce au devenit deşeuri, de asigurarea ţintelor de reciclare, valorificare şi eliminare în condiţii sigure pentru mediu a produselor ce au devenit deşeuri (conform art.12, alin.8).

Cea mai mare parte din ambalajele puse pe piață sunt confecționate din plastic, aluminiu, hârtie, sticlă și lemn. O parte din aceste materiale pot fi reciclate în proporție de 100 % altele sunt supuse dificil sau chiar deloc procesului de reciclare.

Din păcate soluționarea problemelor aferente gestionării deșeurilor de ambalaje este complicată și costisitoare. Prin urmare este necesară conștientizarea și implicarea directă atât a producătorilor cât și a consumatorilor de ambalaje.

Un rol important este de a respecta principiile colectării selective și ulterior reciclarea, procesarea materialului din ambalaj, proces care va permite obținerea de alte ambalaje sau produse, conservarea energiei şi a resurselor naturale.