aa

Este îmbucurător faptul, că treptat începem să gândim şi să acţionăm altfel, mai eco, mai green şi mai durabil. Mulţi probabil continuă să ignore consecinţele unui consum iraţional de resurse, consecinţele poluării excesive şi repercursiunile asupra sănătăţii, dar statisticile alarmane la nivel global au ridicat un semnal de alarmă şi au mobilizat ţările lumii spre o nouă economie – „Economia circulară”, în care nu există deşeuri ci doar resurse valoroase care contribuie la reducerea amprentei ecologice şi creşterea productivităţii resurselor naturale.

Un proiect ambiţios la nivel naţional în direcţia valorificării deşeurilor prin reciclare şi reutilizare aparţie Atelierului 99, care recent au organizat 2 seminare informative: „Seminar introductiv despre reciclare” şi „Seminar despre tehnologia reciclării”. Au fost 2 evenimente pline de conţinut şi cu multe informaţii practice utile, răspunsuri la întrebări şi discuţii pe măsură.

În cadrul acestui eveniment, două mari companii de reciclare, precum SRL ABS şi Asociaţia Moldrec au reuşit să îşi prezinte activitatea şi să ne relateze povestea deşeurilor din Moldova. Da, întradevăr este o poveste cu sfârşitul nescris pentru moment…. din moment ce actorii suntem şi  noi, locuitorii acestei ţări. Tot noi suntem cei care trebuie să conştientizăm pericolul acestor deşeuri dar şi cât de importante pot fi acestea pentru economia naţională.

Pentru mai multă informare şi în speranţa, că vom mobiliza cât mai multă lume să sorteze corect deşeul acasă sau în oficiu, prezentăm iniţial informaţii despre valoarea economică a deşeurilor prin reciclare:

Reciclarea Hîrtiei1 tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci și folosește cu 40% mai puțină energie și cu 50% mai puțină apă. În medie un funcţionar de birou poate recicla suficientă hârtie anual pentru a salva cel puţin un copac.

Reciclarea Maselor PlasticeProdusele realizate din plasticul reciclat au un cost de fabricaţie mai mic fața de cele realizate din materiile prime. Reciclând o sticlă de plastic se economiseşte energie suficientă pentru funcționarea unui bec de 60 W timp de 6 ore.

Reciclarea SticleiSe obține economie foarte mare de energie, sticla reciclată se prelucrează la temperaturi mai scăzute decât materia primă; contribuie la reducerea poluării aerului cu 20% și a consumului de apă cu 50%.

Reciclarea metaluluiAmbalajele metalice sunt reciclabile 100%.  Ca exemplu, pentru a se descompune, aluminiului îi trebuie 400 de ani. Însă prin reciclarea unei singuri cutii de aluminiu se economisește energie necesară  pentru funcţionarea unui televizor timp de trei ore, inclusiv se reduce poluarea aerului cu 95% și se consumă cu 90% mai puțină energie pentru a produce aluminiu din alumiu reciclat.

Valorificarea deșeurilor agricoleResturile vegetale obținute din agricultură se pot folosi la obţinerea celulozei, compostare, obţinere de biogaz, producerea energiei termice și electrice prin incinerare împreună cu resturi menajere iar dejecţiile  pot fi  transformate în îngrăşăminte organice, din care se poate obţine și biogaz.

 Din activitatea SRL ABS:

În luna mai a acestui an, SRL ABS și-a inaugurat propria stație de sortare a deșeurilor, prima din Republica Moldova. Procesul tehnologic de sortare a deşeurilor menajere se realizează prin sortarea manuală cu atenție a deșeurilor colectate în amestec, pentru a fi transformate în materie secundară şi pentru reintroducerea lor în circuitul industrial, generând astfel economii de resurse naturale şi de energie. La moment, staţia lucrează cu 3 linii de sortare cu o capacitate de sortare per linie de 10 tone/oră şi o capacitate de 144 tone / 24 ore, cantitate maximă de deşeuri sortate şi balotate.

O inițiativă binemeritată a firmei este soluţionarea problemei de compostare a deşeurilor biodegradabile. Compostarea deşeurilor după formula „O reciclare naturală, biodegradabilă”, se va efectua la nivelul standardelor europene, şi va permite obţinerea unui compost calitativ, servind în acelaşi timp ca un îngrăşământ natural şi un excelent ameliorant care poate fi utilizat în grădini şi pe câmpuri.

Din categoria reciclabilelor ajunse la staţia de sortare fac parte – hârtia, sticla, plasticul, metalul şi aluminiul. La finele sortării pe categorii, acestea ajung în containere separate. Separarea se face manual şi fiecare flux de deşeuri este depozitat separat, unele din ele fiind presate și ulterior propuse spre comercializare.

Irina Balică, manager SRL ABS, în prezentarea sa, a ţinut neapărat să menţioneze despre importanţa colectării separate a deşeurilor reciclabile în special pentru uşurarea procesului de sortare şi calitatea materialelor secundare obţinute în urma reciclării. În prezent, SRL ABS a instalat în municipiu 1500 containere pentru plastic, respectiv toată cantitatea de plastic sortată corect de populaţie ajunge integral la reciclare, scutind astfel solul, apa şi aerul de toxine periculoase pentru sute de ani înainte.

Din activitatea Asociaţiei MoldRec:

În cadrul Atelier 99 – Seminar despre tehnologia reciclării, activitatea Asociaţiei ModRec a fost prezentată de d-ul Victor Cazac, manager proiecte. Acesta a ţinut să menţioneze rezultatele proiectului ”Garda de reciclare”,   şi anume cele 350860,00 kg deşeuri colectate în anul 2016. Din total categorii de deşeuri colectate, cea mai mare pondere revine  deşeurilor din fier uzat – 150000.0 kg,  DEEE-urilor – 75000.0 kg,  deşeurilor din anvelope – 50000.0 kg şi  deşeurilor din plastic ABS – 25 000,0 kg.

IMG_6414

Creşterea fluxului de deşeuri electrice şi electronice din ultimii 20 de ani în Moldova a impulsionat Asociaţia MoldRec să prezinte o abordare strategică şi durabilă a mecanismului de gestionare a acestor deşeuri cu conţinut de substanțele toxice precum (mercur, plumb, nichel, cadmiu, litiu) şi care contaminează solul şi apele, poluând mediul ambiant. În final, au de suferit oamenii de pe urma consumului de produse poluate, afectându-și de multe ori ireversibil sănătatea, din moment ce metalele conținute în DEEE-uri și baterii provoacă alergii, sterilitate, pierderi de memorie, boli de inimă, cancer, etc..

La întrebarea adresată ce facem cu bateriile portabile uzate, d-ul Victor a menţionat despre proiectul Green Office Box – https://box.greenoffice.md. Fiecare poate solicita o astfel de cutie pentru sortarea corectă şi inofensivă a acestor e-deşeuri toxice.

Prin intermediul acestor 2 seminare organizate de Atelier 99, reciclatorii au reuşit să ne convigă că:

  • Deşeurile pot fi transformate dintr-o sursă de poluare într-o resursă de dezvoltare;
  • Prin colectarea corectă şi selectivă a deşeurilor reciclabile şi separarea acestora de masa umedă (deşeuri organice) reducem considerabil cantităţile de deşeuri municipale ajunse în gropile de gunoi, prelungind astfel viaţa depozitelor;
  • Managementul corect al deşeurilor contribuie la creşterea economiei naţionale prin reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor reciclabile;
  • Produsele din plastic inundă piaţa de prosude şi ambalaje, respectiv noi consumatorii trebuie să reeducăm preferinţele de consum, înlocuind pungile din plastic care practic integral ajung la gropile de gunoi, nefiind reciclate cu pungi biodegradabile în special cele din pânză, evitarea sau reducerea consumului produselor şi ambalajelor de unică folosinţă, înlocuirea acestora cu alternative eco, etc.