Juicy

“ORAŞ CURAT CU E-DEŞEU RECICLAT”:  Proiect  ecologic pentru o Moldovă mai curată și mai competitivă, realizat de A.O. “Asociaţia pentru Valorificarea Deşeurilor” în parteneriat cu Asociaţia Moldrec, Garda de Reciclare, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria mun. Chişinău și cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD.

Despre proiectul “ORAŞ CURAT CU E-DEŞEU RECICLAT”

În toamna anului 2018, în mun. Chişinău va fi lansat un nou proiect ecologic “Un oraș curat cu e-Deșeu reciclat”. Scopul proiectului este de a asigura locuitorii mun. Chișinău cu o rețea de colectare a e-Deşeurilor (deşeuri echipamente electrice şi electronice) de mari și mici dimensiuni și baterii portabile uzate, inclusiv posibilitatea ultimului deținător al deșeurilor de a le putea preda gratuit Asociației “MoldRec” spre reciclare, în acest mod contribuind direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din deșeurile nevalorificate și, implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

Beneficiarii proiectul “ORAŞ CURAT CU E-DEŞEU RECICLAT”

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, în mun. Chişinău vor fi create 80 puncte noi de colectare a e-Deşeurilor, respectiv vor fi implicate în total 80 de instituţii din sectorul public, privat şi academic.

  • Reprezentanții sectorului public şi privat vor fi încurajați să adopte practici durabile şi prietenoase mediului în activitatea sa, colectând şi sortând corect e-Deșeurile în cadrul oficiilor;
  • Elevii din cadrul instituțiilor de învățământ liceal (clasele I-XII) şi universitar, vor reprezenta promotorii/ambasadorii informației, mesajelor ecologice și a practicilor de gestionare corectă a e-Deșeurilor, educându-și împreună cu învățătorii părinții, buneii și prietenii în sensul unei atitudini ecologice responsabile. Tinerii și copiii în egală măsură vor fi implicați activ pe parcursul anului școlar în ateliere eco-creative, vor învăță cum e-Deșeurile afectează sănătatea și mediul, vor putea atrage în proiect întreaga familie și prietenii, vor putea participa la sesiuni de instruire și vor face cunoștință cu materia primă secundară obținută din reciclarea e-Deșeurilor;
  • Bibliotecarii în calitate de formatori şi promotori în rândul cititorilor de carte, vor promova un comportament ecologic şi corect în raport cu deşeurile periculoase de tipul DEEE şi baterii portabile uzate.

        Acest proiect nu ține de vârstă, gen, origine, statut social sau posibile dizabilități. Acest proiect este pentru toți cei care vor conștientiza și care vor dori să schimbe spre bine modul de viață, care vor dori să acționeze corect în armonie cu natura și care recunosc şi valoarea economică a unui deșeu.

 Ce deșeuri vor fi colectate în cadrul proiectului

Categoria e-Deşeuri cuprinde o gamă variată de DEEE-uri (Deşeuri de echipamente electrice si electronice) dar şi baterii portabile uzate.  Respectiv fiecare din cele 80 instituții beneficiare ale proiectului vor primi în gestiune tomberoane specializate pentru colectarea corectă a e-Deșeurilor, astfel încât fiecare angajat, elev, student, bibliotecar, prin intermediul diseminării informației, va putea plasa în tomberon următoarele deșeuri:

Small Electronics Recycling Event

  • Aparate de uz casnic de mici dimensiuni (de ex. fier de călcat, robot de bucătărie, ventilator, etc.);
  • Echipament informatic și de telecomunicații (de ex. computer, monitoare, telefoane mobile, imprimante, copiatoare, etc);
  • Echipamente de larg consum (de ex. DVD player, TV, videocasetofoane, etc.);
  • Jucării, echipamente sportive și de agrement (de ex. console jocuri, etc.);
  • Instrumente de supraveghere și control (de ex. cameră de supraveghere, aparate pentru măsurarea curentul electric, etc.);
  • Baterii portabile uzate.

Rezultatele așteptate

Desigur întrebarea cea mai importantă este: Ce se întâmplă ulterior cu toate e-Deșeurile colectate pe durata proiectului?

Răspuns: Asociația pentru Reciclare MoldRec, Garda de Reciclare va asigura evacuarea, transportarea, sortarea şi reciclarea nemijlocită a cantităților colectate de la fiecare instituție în parte.

Cel  mai important este faptul că datorită MoldRec, e-Deșeurile vor deveni resurse ce pot fi valorificate şi reutilizate într-un nou circuit economic, iar în natură vor ajunge considerabil mai puține deșeuri periculoase, reducând astfel deversările de elemente periculoase (mercur, plumb, nichel, cadmiu, litiu) în sol și ape.

Conștientizare şi informare

Un obiectiv important al acestui proiect este și sporirea nivelului de conștientizare a populației despre utilizarea corectă, depozitarea şi eliminarea substanțelor chimice şi a deșeurilor, în special a copiilor care se joacă cu bateriile portabile uzate, le pun în gură sau le desfac pentru a vedea conținutul, punându-și astfel în pericol sănătatea. În proiectul “Oraş curat cu e-Deşeu reciclat”, acești copii vor învăța să acționeze corect. În acest sens, fiecare din instituțiile beneficiare a proiectului vor fi monitorizate și vor beneficia de suport informațional și logistic.

Pe parcursul lunii august, identificăm toţi beneficiarii proiectului iar în cazul în care instituţia pe care o reprezentanţi manifestă intenţia de a participa în calitate de beneficiar al proiectului şi binevol îşi asumă angajamentul de a gestiona corect deşeurilor electronice, inclusiv de a disemina informaţia în rândul colegilor, prietenilor, etc., vă puteţi înregistra aici.