Oraș curat cu e-Deșeu reciclat

Proiectul „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat” lansat în luna decembrie, anul 2018 de către A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Primaria mun.Chișinău, Asociația MoldRec și cu suportul  Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD, anunță despre primele 40 puncte  de colectare a e-Deșeurilor deja instalate în mun. Chișinău, din total 80 de puncte planificate.

Lista adreselor este publicată în tabelul de mai jos:

1 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului str. Constantin Tănase, 9
2 Institutul de Medicina Urgentă str. Toma Ciorba 1
3 Agenția Servicii Publice str. Pușkin 42
4 Asociatia de coproprietari în condominiu  ACC 55/488 str.Nicolae Dimo 4/1
5 Asociatia de Coproprietari in Condominium ACC 55/551 str. Ginta Latina 12
6 Asociatia de coproprietari in condominiu  ACC Nr.55/748 str. Tudor Strișcă 8/1 și 8/2
7 Asociatie de Coproprietari Condominiu  ACC 55/532 str. Alba Iulia 77/19
8 Ministerul Finantelor str. Constantin Tănase 7
9 Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova str. 31 August 1989, 129
10 Primăria mun.Chișinău Bd. Ștefan cel Mare 83
11 Primaria Condrita mun.Chişinău, s.Condriţa
12 Primaria Cruzesti mun.Chisinau, str. Teilor 24,
13 Primaria Tohatin mun.Chişinău, com.Tohatin, str.Ştefan cel Mare, 1
14 Primaria  Cricova mun.Chişinău, or.Cricova, str.Chişinăului, 90
15 Primaria Durlesti mun. Chișinău, or. Durlesti, str. Alexandru cel Bun nr.13
16 IPLT „L. Deleanu” str. Deleanu 5/4
17 Institutul de Chimie str. Academiei 3
18 Colegiul de Ecologie str. Burebista,70
19 IPLT” Alexandru cel Bun” mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 august 35/1
20 Liceul Teoretic Mihai Eminescu str. Varsoviei, 2
21 Universitatea de Stat din Moldova str. Alexei Mateevici 60
22 Academia de Studii Economice din Moldova str. Bănulescu Bodoni 61
23 Gimnaziul nr.7 str. Milești, 34
24 Gimnaziul nr.102 mun. Chisinau s. Brăila str. Renașterii 14
25 LT B.P. Hașdeu str. N. Zelinski 34
26 Liceul Teoretic ,, Mihail Lomonosov” str. Gh. Madan, 83
27 IPLT ALEXANDRU IOAN CUZA str. Poştei 44
28 Liceul Teoretic „Anton Cehov”, mun. Chişinău str. Alba Iulia, 200/2
29 Liceul Teoretic ,,Gheorghe Ghimpu” mun. Chișinău, s. Colonița
30 Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca Caragiale” str. Miron Costin 19/7
31 Liceul Teoretic Lucian Blaga str.A.Russo 10
32 Liceul Teoretic `OLIMP` str. Petru Zadnipuru 7/1
33 Centrul orășenec al tinerilor naturaliști bd. Traian, 3
34 IPCEEE, departamentul Electronica str. M.Sadoveanu 40/2
35 IPLT Budeşti mun. Chişinău, s. Budeşti, str.Şcolii 5
36 IP Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir bd. Dacia 28/3
37 Simpals str. Calea Orheiului 28/1
38 „Maximum Electronic” SRL bd. Gagarin 16
39 EBS Integrator str. Columna 170
40 NBC National Business Center str. Stefan cel Mare 73/1

În scurt timp, alte 40 puncte de colectare în mare parte, agenti economici, inclusiv instituții publice și de învățământ, urmează a fi aprovizionate cu tomberoane! Lista finala și harta punctelor de colectare va fi publicata odată cu crearea celor 80 Puncte de colectare.

Reamentin că una din problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea greșită a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare “e-Deșeuri”. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze/arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor menajere.

Prin intermediului proiectului “Oraș curat cu e-deșeu reciclat” ne propunem  să contribuim direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din deșeurile nevalorificate și, implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, utilizând ca instrumente: Educarea / Conștientizarea / Schimbul de experiență / Implicarea!